Tips til tekster?LNU arbeider med å lage en oversikt over tekster som kan brukes som utgangspunkt for samtale om terroraksjonen og konsekvensene dette får for landet/livet/språket vårt. Lista vil inneholde tekster skrevet etter 22. juli, men også eldre tekster i ulike sjangre med tema demokrati, terror, samhold, kjærlighet, frihet etc. Har du tips til tekster som burde være med på ei slik liste? Del gjerne i kommentarfeltet! Tusen takk!

7 kommentarer

 1. Hanne Bjurgren Eye

  Novella «Boomerang» av Tor Åge Bringsværd kan være en aktuell tekst. Den handler blant annet om rasisme, overgrep og hat. Bringsværd har også skrevet mange andre tekster som for eksempel romanen «Djevelens skinn og bein».

  Hilsen Hanne

 2. Hallvard Kjelen

  Eldrid Lunden: Morgonmørker, morgonsol (ultimo juli 2011). Baksida på siste Dag og Tid.

 3. Einar Sødergren

  Siden Bringsværd allerede er nevnt, kan jeg jo tilføye klassikeren hans «Matt.18.20». Denne treffer også innertieren.

 4. Jacob

  Hello. I am looking for the english version of «Boomerang» by Tor Åge Bringsværd. If someone knows where to fing it please let me know. Thank you very much. Jacob. jg123456@gis.net

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...