Tips til tekster?LNU arbeider med å lage en oversikt over tekster som kan brukes som utgangspunkt for samtale om terroraksjonen og konsekvensene dette får for landet/livet/språket vårt. Lista vil inneholde tekster skrevet etter 22. juli, men også eldre tekster i ulike sjangre med tema demokrati, terror, samhold, kjærlighet, frihet etc. Har du tips til tekster som burde være med på ei slik liste? Del gjerne i kommentarfeltet! Tusen takk!

7 kommentarer

 1. Hanne Bjurgren Eye

  Novella «Boomerang» av Tor Åge Bringsværd kan være en aktuell tekst. Den handler blant annet om rasisme, overgrep og hat. Bringsværd har også skrevet mange andre tekster som for eksempel romanen «Djevelens skinn og bein».

  Hilsen Hanne

 2. Hallvard Kjelen

  Eldrid Lunden: Morgonmørker, morgonsol (ultimo juli 2011). Baksida på siste Dag og Tid.

 3. Einar Sødergren

  Siden Bringsværd allerede er nevnt, kan jeg jo tilføye klassikeren hans «Matt.18.20». Denne treffer også innertieren.

 4. Jacob

  Hello. I am looking for the english version of «Boomerang» by Tor Åge Bringsværd. If someone knows where to fing it please let me know. Thank you very much. Jacob. jg123456@gis.net

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...