11 dikt etter 22. juliKunnskapsdepartementet har oppfordret lærere til å ta opp temaer knyttet til 22. juli i aktuelle fag. LNU har laget et diktutvalg med 11 dikt som kan leses i norskfaget i lys av terroraksjonen i Oslo og på Utøya. 

Diktutvalget var tilgjengelig ut september og kan ikke lenger lastes ned.

 

I tillegg har vi laget en lenkesamling (med forbehold om at tekstene ikke blir flyttet) til annet som har blitt sagt, sunget og skrevet etter 22. juli som også kan være aktuelle å lese sammen med elevene. Lista finner du under. Takk til lærere og andre som har bidratt med tips og forslag på Facebook, Twitter, Del&Bruk og her på bloggen. Og tusen takk til forfattere som vederlagsfritt har latt oss legge ut tekster som ikke allerede var publisert på nett.

Dette er bare et lite utvalg. Du er velkommen til å dele tekster og pedagogiske opplegg knyttet til disse i kommentarfeltet under:

Lenkesamling

Jens Stoltenbergs tale i Domkirken 24. juli 2011
Jens Stoltenbergs tale på rådhusplassen 25. juli
Retorikkekspert om Stoltenbergs taler (intervju i Aftenposten)

Blogginnlegg fra overlevende på Utøya
Khamshajiny Gunaratnam ”Den verste dagen i mitt liv”
Marte Ødegården: «Hva skjedde?»

Skjønnlitterære forfattere om 22. juli
Pedro Carmona Alvarez «Kjære alle sammen» Bergens Tidende 27. juli 2011
Jan Kjærstad: ”Angrebet indefra” Information 30. juli 2011.
(på dansk)
Kjetil Bjørnstad: ”Behovet for ondskap” Aftenposten 27. juli 2011
Øystein Runde: ”The tragedy on Utøya – an an attempt to understand” (blogginnlegg)
Jo Nesbø: «En vej frem. At være modig» Jyllandsposten 30. juli (på dansk)
Anne Holt: Is the accused Norway killer one of us? (Speak easy, The Wall Street Journal)
Torvald Steen: «Sigurd og Richard» Nyemeninger.no 2.august
Karin Sveen: «Skulder ved skulder» Dag og Tid 29. juli 2011 (PDF etter tillatelse fra forfatteren)
Frode Grytten: «Terroristen var åleine. Vi kan stå saman» publisert i Bergens Tidende 28. juli (PDF fra forfatteren)
Line Baugstø ”Det lignet det vi hadde fryktet” publisert i Klassekampen 30.juli 2011 (PDF fra forfatteren)
Ola Larsmo: «Når språk baner vei for massemord» Dagbladet 3. august (opprinnelig på svensk i Dagens Nyheter)
Lars Saabye Christensen: «Det gir ingen ro» Aftenposten 28. juli
Bård Torgersen: «Vær stille» www.flammeforlag.no 3.august

Andre:
Are Kalvø: «Ting vi liker ved dette samfunnet»
(blogginnlegg)
Lars Vaular «Brev til ungdommen» Bergens Tidende 1. august

Thomas Hylland Eriksen: Indivitets frihet, Aftenposten 1.august

Bilder og illustrasjoner (distribuering av bilder må avtales med illustratør):
Herb «Kamp», Oppland Arbeiderblad 28. juli 2011
Herb, Oppland Arbeiderblad 23. juli 2011
Dagens Grødum Aftenposten
Martin Rowson on the Norway attacks-cartoon, Guardian 25. juli 2011
Marian Kamensky Norway terror, 28. juli 2011
Danziger: «The situation i Norway», 24. juli 2011
Kaveh Adel: political cartoon. Love for Norway 24. juli 2011

Nye dikt
Lars Saabye Christensen «22 7 2011»
Aksel Hennie leser Lars Saabye Christensens dikt «22 7 2011»

Dagbladets viglemmerikke.no (inkl. nyskrevne dikt av Frode Grytten, Jon Fosse, Lars Lillo Stenberg og Helge Torvund)

Sanger
Karpe Diem: «Tusen tegninger»
Karpe Diem: «Byduer i dur»
«Mitt lille land» Ole Paus, Maria Mena , Maria Mena II,
DeLillos: «Nå som vi alle er forskjellige»

TIPS! I vår fikk alle VGS i landet tilsendt et gratis klassesett av LNU-boka Ingen naken dame på forsiden. Boka er en samling norske sakprosatekster inndelt i tematiske bolker. Hver bolk har en innledning skrevet av Trygve Riiser Gundersen og bakerst i boka finnes oppgaver til alle tekstene. I bolkene «Frihetens pris», «Ondskapen» og «Norge for nordmenn» inneholder flere gode tekster som har fått fornyet aktualitet etter 22/7.

Her er en oversikt over flere kommentarer og lederartikler skrevet etter 22. juli laget av Geir Arne Bore i Drammens Tidende

 

4 kommentarer

 1. Ingrid Metliaas

  Å SKRIVE SEG VEIER INN TIL ORDENE
  Tenkeskriving og klassesamtale

  Tenkeskriving kan brukes til å gi spontan og uformell respons på en tekst. Tenkeskriving er en måte å strukturere tankene sine og lære på, og eleven skal ikke vise at hun kan prestere noe. Da er det lettere å sette ord på umiddelbare følelser og reaksjoner. En klassesamtale som er forberedt gjennom uformell skriving, gir rom for alle stemmene i klasserommet – og ingen stemme er mindre verdt enn de andre.

  Oppgavene kan være enkle, og skrivinga må ikke ta lang tid. Det enkleste skriveoppdraget er ”Sett strek under ei linje som gjør inntrykk på deg”. La elevene lese høyt i klasserommet den linja de har valgt seg, og fortsett med ”Denne linja gjør inntrykk på meg fordi…”. Skriv i 3 minutter og les høyt! Bruk de tankene som kommer fram som utgangspunkt for samtalen i klassen. I denne sammenhengen er ”Til ungdommen” og ”Der alle stier taper seg” mine førstevalg blant LNU sine 11 dikt.

  Andre skriveoppdrag som kan brukes, er å skrive videre på teksten. En kan også skrive en vurdering av teksten eller noen av synspunktene som kommer fram, skrive et sammendrag, forklare innholdet eller skrive om teksten i en spesiell kontekst. I denne sammenhengen, når formålet er å forberede en samtale om sterke og nære følelser og opplevelser, er det kanskje de spontane reaksjonene som egner seg best.

  I 3.klassen min vil jeg begynne med Frode Gryttens tekst ”Terroristen var åleine. Vi har sjansen til å stå saman.” Jeg vil lese den høyt for elevene. Deretter er skriveoppdraget: ”Sett ring rundt det avsnittet som gjorde størst inntrykk på deg” før vi tar en runde med høytlesing i klassen. I neste omgang ”Skriv ein tekst der du reflekterer over dei tankane Grytten kjem med i dette avsnittet”. Bestillinga kan være ”Skriv 250 ord” eller ”Skriv i ti minutt”.

  Skrivinga kan være verdifull i seg selv, men først og fremst skal den være grunnlag for en samtale der alle kan gi uttrykk for egne erfaringer og følelser, og der alle komme til orde.

 2. Ida Magnhild Okkenhaug

  Minneseremonien i Oslo i går var en fin samling, og jeg tenkte at i hvert fall to av tekstene som ble framført, også kan brukes i undervisning framover. Melissa Horn sin sang Kungsholmens Hamn ble opprinnelig skrevet etter at en 16 år gammel gutt ble sparket i hjel i Sverige i 2007. Teksten er på svensk.

  Lars Saabye Christensen sitt dikt 22 7 2011 passer også godt inn i denne sammenhengen. Teksten er beskrivende og gripende i seg selv, og jeg synes også fremføringen av Aksel Henie var fin. Dette er vel også en av de få tekstene som handler direkte om terrorhandlingene i Oslo og på Utøya. Diktet kan brukes slik Ingrid foreslår, der elevene streker under ei linje som gjør inntrykk. Jeg synes også det hadde vært spennende å bruke teksten til å lage noe med hendene sine. Ta ut to setninger i diktet, og lag ei tegning, bilde på data, collage eller lignende som du synes beskriver setningene i diktet. En slik oppgave kan være et alternativ til lese/skrive oppgaver.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...