Politikere på bloggen! Gi innspill til Solhjell og Skei GrandegrandetrineI forbindelse med det kommende stortingsvalget har vi bedt kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og en representant for opposisjonen, Venstres Trine Skei Grande, om å blogge for LNU. Vi utfordret dem konkret på tidsbruken i norskfaget: hva må gjøres for at norsklæreren skal få brukt tida si konstruktivt på undervisning, elever og fag? I tillegg spurte vi om hva de mener kan gjøres for å beholde flinke og høyt utdanna folk i skolen som norsklærere. Under kan du lese hva de svarte. Det viktigste er at begge ber om innspill fra dere, og vi oppfordrer alle til å benytte muligheten! Tusen takk til Bård Vegar Solhjell og Trine Skei Grande for at dere stilte opp.

Foto av Bård Vegar Solhjell: Stig Weston. Foto av Trine Skei Grande: FlickrCC Norske Venstre

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...