LNU-konferansen 2019. Program og påmeldingKontekst, takk! Frå tidslinjas tvangstrøye til inspirerandre innrammingar?

Stad: Quality Hotel Expo, Fornebu utanfor Oslo:

Tid: 22.- 23. mars 2019

Programmet er no så godt som klart. Sjå her!

Vi har framleis nokre få plassar, men LNU-konferansen er i ferd med å bli fullteikna! Når vi når det talet vi kan ta imot, blir dei påmeldte plasserte på ei venteliste. Dersom du melder deg på no, og du kjem på ventelista, vil du få ein epost av oss innan få dagar. Da kan du sjølvsagt velje om du vil stå på lista eller trekkje deg. Gå til påmeldingsskjemaet her. Påmeldingsfrist: 1. februar. Påmeldinga er bindande frå 1. februar. Før det kan du trekkje påmeldinga di ved å sende oss ein epost til lnu@norskundervisning.no

PS! I påmeldinga må du velje kva parallellsesjonar du vil gå på. Innhaldet i parallellsesjonanene er best omtalt i sjølve programmet, så les gjerne gjennom det som står der om sesjonane før du bestemmer deg.

Prisar:
Konferanse begge dagar med festmiddag og overnatting i enkeltrom: Pris LNU-medlem: 3745,- eks. mva. (4623,- inkl. mva.)/ Ikkje LNU-medlem: 4245,- eksl. mva. (5245,- inkl. mva.)

Konferanse begge dagar med festmiddag og overnatting i dobbeltrom: Pris LNU-medlem: 3495,- eksl. mva. (4343,- inkl. mva.)/ Ikkje LNU-medlem: 3995,- eksl. mva. (4968,- inkl. mva.)

Konferanse begge dagar med festmiddag, utan overnatting: pris LNU-medlem: 3195 eks mva (3994 inkl mva)/ Ikkje LNU-medlem: 3795,- eks mva (4744 inkl mva)
Konferanse begge dagar utan middag og utan overnatting: pris LNU-medlem: 2695 eks mva (3369 inkl mva)/ Ikkje LNU-medlem: 3245 eks mva (4056,- inkl mva

Velkommen!

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...