LNU søker ny redaktør til «Norsklæreren»/ «Norsklæraren»«Norsklæreren»/ «Norsklæraren» er LNUs  fagtidsskrift og medlemsblad med et opplag på 2500 som kommer ut 4 ganger i året. Redaktøren av bladet, Ola-Matti Mittigård, slutter etter drøyt 5 år i stillingen. Nå er vi på jakt etter etterfølgeren hans! Dette er en 50 % stilling med mange muligheter, som man fint kan kombinere med jobb i skolen. Oppstart i stillingen: ca. 20. juni 2018.

Les mer om stillingen ved å trykke på annonsen under.

Send søknad med CV innen 1. februar 2018 til lnu@norskundervisning.no. Har du spørsmål, kan du kontakte oss på telefon eller e-post:

Ola-Matti Mittigard (redaktør): Telefon: 41456468/ E-post: ola-matti@norskundervisning.no

Benedicte Eyde (daglig leder i LNU): Telefon: 47882717/ E-post: benedicte@norskundervisning.no

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...