Presentasjoner fra LNUs landskonferanseHer legges presentasjonene ut forløpende:

Per Thomas Andersen. «Norske emosjoner? En affektiv reise gjennom norsk litteratur fra Hávamál til Harstad.»
Lars August Fodstad. «Ja, vi elsker fire pils og en påfugl. Sanglyriske forestillinger om det norske»
Audun Renolen Aasbø: «Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon»
Ove Eide: «Selvraadige og opsetzige» – eller bønder og fjellheim? Førestillingar om det norske i sakprosa og kulturhistorie frå 1700-talet til i dag.
Ida Jackson: «Kulturarven fra innsiden. Å pusse opp Store norske leksikon»

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...