Forestillinger om det norske. LNUs landskonferanse 2014Quality hotel Tønsberg
21.-22. mars 2014

«Norsk kulturarv byr på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning når perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.»

Sitatet er henta fra formålsteksten til norskfaget. Hvordan kan vi utvide og levendegjøre den norske kulturarven?  Og hvordan kan vi gjøre elevene til aktive bidragsytere i den? Hvilke ”forestillinger om det norske” finnes og skapes i litteraturen, språket, historien og i klasserommet?

Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt på e-post for å høre om det er ledige plasser.

 

FREDAG

09.30-10.30: Registrering
10.30-10.45: «Forestillnger om det norske» Skuespiller Julie Marie Lindvik leser
10.45-11.00: Velkommen v/styreleder i LNU Lars August Fodstad.
11.00-11.45: Knut Kjeldstadli: «Vi ere en Nation vi med»?  Norge 1814-2014: Innlemming og utelukking. En inkluderende nasjon er ikke sjølsagt. Lenge var arbeidsfolk, kvinner, alle avhengige utelukket fra det politiske fellesskapet. Ulike grupper er blitt utdefinert av den norske kulturelle nasjonen, som «unorske». Innlegget handler om hvem som har fått høre til Norge – et spørsmål som er like aktuelt i dag.
11.45-12.00: Pause
12.00-12.45: Per Thomas Andersen:  «Norske emosjoner? En affektiv reise gjennom norsk litteratur fra Hávamál til Harstad.»
12.45-13.45: Deilig lunsj!
13.45-13.55: Hilsen til konferansen fra Trine Skei Grande
13.55-14.00: «Forestillnger om det norske» Skuespiller Julie Marie Lindvik leser
14.00- 14.45: Terje Lohndal: Hva er norsk språk anno 2014? Språkblanding og flerspråklighet: Teoretiske og didaktiske perspektiver.
14.45-15.15: Vigdis Hjorth: «Hvorfor lese?» Kåseri.
15.30-16.30: Sabiha Huq (senter for Ibsen studier): «Peer as a Representative of Youth: Nation Building in a Peer Gynt Production in Bangladesh»
16.45-17.45: Årsmøte i LNU

19.00 BOKBAD! Mona Vetrhus intervjuer Pedro Carmona Alvarez.
20.00 Festmiddag med underholdning! «Det norske huset». Musikk og opplesning v/ Pedro Carmona Alvarez og Frode Grytten.

Utdeling av LNU-prisen!

LØRDAG
09.00-09.15 «Forestillnger om det norske» Skuespiller Julie Marie Lindvik leser
09.15 – 10.15: 5 personer framfører 500 ord om forestillinger om det norske i 5 ulike samtidstekster. Med:
Astrid Fosvold (fagkonsulent i norsk, kritiker i Vårt Land) om Doppler av Erlend Loe
Pedro Carmona Alvarez (forfatter og musiker) om De usynlige av Roy Jacobsen
Mads Claudi (stipendiat i nordisk litteratur) om Bergens beskrivelse av Erlend O. Nødtvedt
Kjetil Elvebakken (lektor) om Innsirkling av Carl Frode Tiller
Elisabeth Oxfeldt (professor) om Modellen av Lars Saabye Christensen

 10.30-11.15 Parallellsesjon 1. Litteratur- og kulturtorg.
1. Inga Ravna Eira «Å følge vindens veier – en presentasjon av samisk poesi anno 2013»
2. Lars August Fodstad: «Ja, vi elsker fire pils og en påfugl.
Sanglyriske forestillinger om det norske»
3. Audun Renolen Aasbø: ”Fritjof Nansen og den litterære etableringen av Norge som vintersportsnasjon»

11.15-12.30: Utsjekk og lunsj

 12.30-13.15: Parallellsesjon 2. Språk- og kulturtorg
1. Toril Opsahl: «Mangfaldig norsk? Talemålsutvikling i storbyen”
2. Dag Fjæstad: ”Det norske sett utenfra. Om den midlertidige godkjente læreplanen i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge og bruken av den i skolen.”
3. Ove Eide: «Selvraadige og opsetzige» – eller bønder og fjellheim? Forestillingar om det norske i sakprosa og kulturhistorie frå 1700-talet til i dag.

13.30-14.00 «Norgeshistorien fra innsiden: Erfaringer fra å pusse opp 100 år med leksikonhistorie». Ida Jackson, blogger og kommunikasjonssjef i Store norske leksikon, bruker erfaringene fra snl.no til å snakke om ny tid og ny tekstkultur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...