LNU-kurs: Revidert læreplan i norskfaget



Takk til deltakarane for fine seminardagar i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Presentasjonane frå seminara kan du laste ned her.

LNU og Utdanningsforbundet arrangerer haustens viktigaste kurs. Her får du foredrag som

  • gir oversikt over kva som er nytt på alle trinn i VGS (STUSP, yrkesfag og påbygg).
  • viser korleis ein kan drive god skriveopplæring med utgangspunkt i nye læreplanmål om revisjonskompetanse, progresjon og bruk av modelltekstar, og som presenterer erfaringar fra tidlegare forsøk med éin karakter i vg1 og vg2.
  • diskuterar kva konsekvensar dei nye læreplanmåla om litteratur bør få for undervisninga.

Same kurs blir arrangert i fire ulike byar. Sjå programmet under og meld deg på!(Revidert læreplan II)

09.30-10.00 Registering og kaffe
10.00-10.15: Velkommen og praktisk informasjon
10.15-10.45: ”Nytt i revidert læreplan for vgs. Utfordringer og muligheter” v/Kjersti Solbu LNU
10.45-11.00: Pause
11.00-12.30. ”Revisjonskompetanse, progresjon, modelltekster. God skriveopplæring i vgs.” v/ Kari-Anne Sæther/Sonja Arnesen
12.30-13.30: LUNSJ
13.30-14.30: «Litteratur i skolen: Fra plan til praksis” v/Lars Fodstad NTNU og LNU
14.30-14.45: Pause
14.45-15.15: ”Lære og oppleve, lese og skrive – svar på stiloppgave fra LNU” v/ forfatter og skrivelærer Trude Marstein.

Målgruppe: Lærere i vgs
Om foredragsholderne:

Trude Marstein er forfatter og oversetter. Hun har vunnet en rekke priser for forfatterskapet sitt, blant annet Tarjei Vesaas debutantpris, Sult-prisen og Kritikerprisen. Marstein har undervist ved forfatterstudiet i Bø og har holdt en rekke skrivekurs.

Sonja Arnesen er norsklektor og fagansvarlig ved Kongsbakken vgs i Tromsø. Arnesen ledet skolens forsøk med én karakter i norsk.
Kari-Anne Sæther er universitetslektor ved norskseksjonen på Universitetet i Tromsø og tidligere fagleder i norsk på Kongsbakken vgs.
Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU og styreleder i LNU.
Kjersti Rognes Solbu er daglig leder i LNU og norsklektor ved Fyllingsdalen videregående skole.

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...