Presentasjoner fra LNUs revisjonsseminarer jan/feb 2013Kan nå lastes ned fra Utdanningsforbundets kurssider. Lars Fodstads presentasjon om skjønnlitteraturens plass i høringsutkastet kommer i løpet av uka.

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...