Presentasjoner fra LNUs revisjonsseminarer jan/feb 2013Kan nå lastes ned fra Utdanningsforbundets kurssider. Lars Fodstads presentasjon om skjønnlitteraturens plass i høringsutkastet kommer i løpet av uka.