Norskbokklubben

Norskbokklubben er et samarbeid mellom LNU og Fagbokforlaget. Her finner du forskning om språk og litteratur, verktøybøker for tekstanalyse, presentasjon av ny fagdidaktisk teori og praktiske opplegg for undervisning og vurdering.

Norskbokklubben utgir ca. 5 bøker i året. Som medlem får du 20% rabatt og bøkene fritt tilsendt i posten. Medlemsskapet innebærer ingen kjøpsforpliktelser, og du har full returrett.

Er du medlem av LNU, men ikke i Norskbokklubben? Medlemskap gir mange fordeler! Meld deg inn ved å sende mail til lnu@fagbokforlaget.no

 

 

 

Siste utgivelser

 • 2019. 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

  Tor Arne Wølner, Kåre Kverndokken, Mette Moe, Henriette Hogga Siljan (red.)

  101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er det tips som kan gå rett inn i norskundervisninga, men sidan den profesjonsfaglege digitale kompetansen vår kan brukast i alle fag, er det mange tips som også kan overførast til andre fag, og ikkje minst frå andre fag.

  I første del finn vi ein oversiktsartikkel om kva «profesjonsfagleg digital kompetanse» kan dreie seg om frå eit utdanningspolitisk perspektiv, før vi går litt djupare inn i materien for å finne ut om digital kompetanse i det heile kan late seg måle. Så går vi inn i den meir mørke materien, idet Marte Blikstad-Balas ser nærare på utfordringane den digitale teknologien kan føre med seg i klasserommet. Ho set ord på dei tankane mange har gjort seg i møte med denne teknologien, men i tillegg peikar ho også på løysingar, noko som truleg er tiltrekkande for dei fleste av oss.

  I dei 101 grepa er det mykje spanande å finne. Til dømes kan tipset om å lage opptak av fossekallen i naturfag like godt brukast til å lage høyrespel av eit Fosse-stykke i norsk. Her finst fleire gode råd om digital kjeldekritikk, tips om å lage digitale trailerar til bøker, om å lage nye undertekstar til kjente filmklassikarar, fagpodkastar, repetisjons-Jeopardy og omgrepslæring gjennom Quizlet, for å nemne noko.

  (Utdrag frå medlemsbrev 3-2019, skrive for bokredaksjonen i LNU av Irene Brendehaug)

  Medlemspris: kr 345, – (Ord. pris kr 429,-).

  Avbestillingsfrist: 20. mai 2019

   

   

 • 2018. Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

  Anne Marit Vesteraas Danbolt, Gunhild Tomter Alstad og Gunhild Tveit Randen (red.)

  Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlighet, og analyserer praksisen til lærere og lærerutdannere. De viser oss eksempler på hvordan flerspråklige klasserom åpner for muligheter til å utvikle nye undervisningspraksiser.

  Et sentralt tema er utfordringer ved kartlegging av leseferdigheter og vurdering av språkkompetanse, og det argumenteres for et bredere perspektiv på flerspråklige elevers kompetanse.

  Dette er en viktig bok for alle som er opptatt av flerspråklighet og andrespråksdidaktikk.

  Medlemspris: 335,- (Ord. pris: 419,- )

  Avbestillingsfrist: 11. mars 2019

   

 • 2017. Fantastisk litteratur for barn og unge

  Svein Slettan (red.)

  Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å identifisere seg med helter, steder som tilbyr helt andre blikk på seg og sitt eget, steder som åpner for eksistensielle spørsmål, og steder som tar i bruk eldgamle motiv og historier på nye måter. Her ligger det et enormt norskfaglig potensial for ulike trinn som synliggjøres i Norskbokklubbens nyeste bok, Fantastisk litteratur for barn og unge.

  Resultatet er en bok som setter norsklæreren i stand til å tenke litteraturdidaktisk med utgangspunkt i konkrete tekster: Hvordan kan disse tekstene, med disse perspektivene, settes i sving i mitt klasserom, i møte med mine elever?

  Fantastisk litteratur for barn og unge er i seg selv en fantastisk bok, på den måten at den viser et vell av muligheter i norskfagets litteraturundervisning. Slik sett utvider den det mulige, som fantastikken selv.

  Avbestillingsfrist: 8. januar, 2019

  Medlemspris: 345,- (ord. pris: 425,-)

  Les hele Medlemsbrev 6-2018 om boka

 • 2016. Multimodalitet i skole- og fritidstekstar

  Magne Rogne og Lars Rune Waage (red.)

  Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen.

  Målet med denne boka er å presentere ny forsking på eit felt der utviklinga går fort. Forfattarane tek for seg multimodalitet i ulike tekstar, som læreverk, film, musikkvideo, dataspel og teikneseriar, og drøfter mellom anna:

  – Korleis arbeider barn med nettbrett?
  – På kva måte kan programvare påverke kommunikasjonen?
  – Korleis brukar lesarane sansane når dei les?
  – Korleis blir det undervist i multimodalitet i nordiske klasserom? Finn emnet veg inn det viktigaste faget i skolen?
  – Greier vi å gjere elevane til aktive multimodale produsentar som nyttar eit breitt spekter av semiotiske ressursar?
  – Skil dei nye digitale læremidla seg eigentleg frå tradisjonelle lærebøker på papir?
  – Kan dataspel bidra til å utvikle ein kreativ literacy-praksis?

  Les heile medlemsbrevet om boka: Medlemsbrev 5-2018

  Frist for å avbestille: 2. novemberAvbestilling av hovedbok

Dersom du ønsker å avbestille periodens hovedbok, kan du fylle ut skjemaet under.
 • Glemt medlemsnummer?

  For medlemmer innmeldt de siste 5 år er medlemsnummeret ditt mobilnummer. Andre bes kontakte lnu@fagbokforlaget.no.
 • NB! Husk avbestillingsfristen! (Den står angitt i ditt medlemsbrev.)

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.


Eldre utgivelser

214. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter

Synnøve Skarsbø Lindtner og Dag Skarstein (red.)

210. Samtidslyrikk i klasserommet

Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove

209. Kvalitet og kreativitet i klasserommet. Ulike perspektiv på undervisning

Kåre Kverndokken, Norunn Askeland og Henriette Hogga Siljan (red.)

207. #nynorsk

Karen Marie Kvåle Galthus og Anne-Marie Schulze

201. Publikum på alle kantar – ei stemmehandbok

Eldbjørg Lognvik

199. 101 skrivegrep

Kåre Kverndokken (red.)

198. Norskdidaktikk

Henning Fjørtoft

197. Symra

Ivar Aasen (red: Terje Aarset)

196. Visuelle samtaler

Martin Engebretsen

195. Språk i byen

Stian Hårstad og Toril Opsahl

193. Gutter og lesing

Kåre Kverndokken

192. Litteraturteori

Mads B. Claudi

187. Dei ukuelege språka

Johannes Nymark og Rolf Theill

186. Poesi og bildekunst

Ole Karlsen (red.)

180. Sakprosa i skolen

Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.)

179. Grenseerfaringer

Gerd Karin Omdal

176. Nynorsk på nytt 

Norunn Askeland og Cecilie Falck-Ytter

174. Modernisme

Per Thomas Andersen

173. Opplysningens tidsskrifter

Eivind Tjønneland (red)

172. Det flerspråklige mennesket 

Wagner, Uppstad, Strömqvist

169. Inn i teksten. Ut i livet Nøkler til leseglede og litterær kompetanse

Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnesen og Hanna Dahll-Larssøn (red.)

167. forstå avisa

Yngve Benestad Hågvar

166. Ungdomsspråk

Ingrid Kristine Hasund

162. Den litterære Hamsun

Ståle Dingstad (red.)

161. Det nye norskfaget

Arne Johannes Aasen og Sture Nome (red.)

159. Norsk litterær modernisme

John Brumo og Sissel Furuseth

157. Handbok i norrøn filologi

Odd Einar Haugen (red.)

156. Nye forklaringer. Lesninger av norsk 1990-tallslitteratur

Michelsen, Per Arne og Røskeland, Marianne (red.)

155. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge.

Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan (red.)

150. Forklaringer: litterære tekster lest på nytt (2002).

Per Arne Michelsen og Marianne Røskeland (red.)

147. Kunstens fortrolling. Nylesingar i Tarjei Vesaas’ forfattarskap (2002). 

Red.: Steinar Gimnes

146. Et skjær av uvilkårlig skjønnhet. Om Henrik Ibsens Hedda Gabler (2001). 

Red.: Anne Marie Rekdal

145. Samtaler om tekst, språk og kultur (2001)

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen

144. Tanke til begjær. Nylesningar i nordisk lyrikk (2001)

Sigrid Bø Grønstøl og Unni Langås

143. Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme (2001)

Eli Glomnes

142. tekst.no (2001)

Ture Schwebs og Hildegunn Otnes

141. Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse (2001)

Jan Svennevig

140. Lenkede fugler som evig letter. Om Paal Brekkes forfatterskap (2001). 

Red.: Ole Karlsen

139. Møte mellom ord og bilde. Antologi om bildebøker (2001). 

Red.: Nina Goga og Ingeborg Mjø

138. I begynnelsen var futhark. Norske runer og runeinnskrifter (2001)

Terje Spurkland

137. Bevegelser i skrift. Bidrag til lesningen av Henrik Wergeland (2000).

Red. Yngve Sandhei Jacobsen

136. Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk (2000)

Helge Sandøy

135. Født av spindel og jern. Om Herbjørg Wassmos forfatterskap (2000). 

Red.: Randi Christina C. Krogsveen

134. Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks (2000)

Hans-Olav Enger og Kristian Emil Kristoffersen

133. Narrativt begjær. Om Dag Solstads forfatterskap (2000). 

Red.: Trygve Kvithyld

132. Ikke bare lese. Arbeid med drama og litteratur i den nye småskolen (2000)

Hanne Knutsen og Anne Ørvig

131. Barnelitteratur sjangrar og teksttypar (2000)

Ingeborg Mjør, Tone Birkeland og Gunvor Risa

130. Jan Erik Vold og Jan Erik Vold (2000). 

Red.: Ole Karlsen

129. Nøkkel til islendingesagaene (2000)

Heimir Pálsson

128. Naturhistorier (1999). 

Red.: Ivar Lærkesen mfl.

127. Norsk folkedikting (1999)

Olav Solberg

126. Elevens tekst Et utgangspunkt for skriveopplæring (1999)

Dagrun Skjelbred

125. Kystens fortellinger. Red.: Liv Willumsen (1999)124. Skrivefryd og penneskrekk. Selvfremstilling og skriveproblematikk hos norske 1800-tallsforfatterinner (1999)

Jorunn Hareide

123. Diktboka. Om arbeid med poetiske tekstar i skolen (1999)

Per Olav Kaldestad/Hanne Knutsen

122. Forankring og fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 2000 (1999). 

Red.: Eli Flatekval mfl.

121. Narratologi. En innføring i anvendt fortelleteori (1999)

Petter Aaslestad

120. Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner (1999). 

Red.: Lisbeth Pettersen Wærp

119. Poesiens pil. Lyrikk 1959 (1998). 

Red.: Hadle Oftedal Andersen

118. Klangen av knust språk. Cecilie Løveids prosa og lyrikk (1998). 

Red.: Benedicte Eyde

117. Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbegreper (1998). 

Red.: Alvhild Dvergsdal

116. Lyrikk og lyrikklesning. Rapporter (1998). 

Red.: Ole Karlsen

115. Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur (1998). 

Red.: Torgeir Haugen

114. Litteraturmøte (1998). 

Red.: Reidun Aambø

113. Svarttrost-strupen så hvit av toner. Om Hans Børlis forfatterskap (1998). 

Red.: Ole Karlsen

112. skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan og J. Martin (1997). 

Presentert og redigert av Kjell Lars Berge, Eva Maagerø og Patrick Coppock

111. Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon (1997)

Per Thomas Andersen

110. N/A109. Norsk barokk. Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass i retorisk tradisjon (1997)

Laila Akslen

108. Hundre års barndom (1997). 

Red.: Jo Tenfjord

107. Nye veier til barneboka (1997)

Harald Bache-Wiig

106. Barns kultur (1997). 

Red.: Tone Birkeland og Gunvor Risa

105. Skriveteori og skolepraksis (1997). 

Red.: Lars Sigfred Evensen og Torlaug Løkensgard Hoel

104. Meer grønt er Græsset. Norsk barnepoesi fra Claus Frimann til Cindy Haug (1997). 

Red.: Knut Imerslund

103. Mening i tekst. Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring (1997)

Red.: Ingolv Austad. Ny og revidert utgave.

102. ein orm i eit auge. Om Einar Øklands forfatterskap (1997). 

Red.: Ole Karlsen

101. Du skal ikkje ha andre fag enn norsk.» 20 år med LNU (1997). 

Red.: Trond Andresen og Jan E. Byberg

100. Språknormer i Norge. Normeringsproblematikk i bokmål og nynorsk (1996).

Helge Omdal og Lars Vikør

99. Perspektiver på Hans E. Kincks forfatterskap (1996). 

Red.: Gunnar Bustø

98. Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling (1996). 

Red.: Leif Longum og Sigurd Aa. Aarnes

97. Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer (1996). Ny, revidert utgave.

Fidjestøl, Kirkegaard, Longum, Stegane, Aarnes, Aarseth

96. Fornyelsens konflikter. Skriveopplæring i videregående skole i 90-åra (1996)

Jon Smidt

95. Den første Sommerfugl. Bidrag til Henrik Wergelands resepsjonshistorie. Til 151-årsdagen for hans død 12. juli 1845-1996 (1996)

Georg Johannesen

94. Barnespråk og barnekultur opp til sju år (1996)

Bjørn Bjørlykke

93. Norsk barnelitteratur lek på alvor. Glimt gjennom hundre år (1996)

Harald Bache-Wiig

92. LystLesninger. Åtte essays om kjønn og identitet i norsk litteratur (1996)

Øystein Rottem

91. Norsk i yrkesfag (1996). 

Red.: Tove Berg

90. Klarøygd, med rolege drag. Om HalldisMoren Vesaas forfatterskap (1996). 

Red.: Ole Karlsen

89. J. Svennevig/M. Sandvik/W. Vagle: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse (1995)88. Arne Engelstad: Den forføreriske filmen. Om bruk av film i norskfaget (1995)87. Egil Sundland: Det var en gang et menneske. Tolkninger av Asbjørnsen og Moes undereventyr som allegorier på menneskelig innsikt og erkjennelse (1995)86. Grannskap Nordisk antologi (1995). 

Red.: Weidar/Sörman. (Utsolgt fra forlaget)

85. Hanne Knutsen og Per Olav Kaldestad: Dramatikkboka. Om arbeid med dramatiske tekstar i skolen (1995)84. Store oskeflak av sol. Om Paal-Helge Haugens og Eldrid Lundens forfatterskap (1995). 

Red.: Ole Karlsen

83. Under lupen. Essays om kriminallitteratur (1995). 

Red.: Alexander Elgurén og Audun Engelstad

82. Geir Knudsen: Store og gode handlinger. Essays om norskfaget og norskundervisningen (1994)81. Berseth Nilsen/Romøren/Seip Tønnessen/Wiland: Veier til teksten. Litteraturteori og analysepraksis (1994)80. Tunn is. Om Olav H. Hauges forfattarskap. 

Red.: Terje Tønnessen (1994)

79. Otto Hageberg: På spor etter meining. Essay om samtidslitteratur og litterær tradisjon (1994)78. Ruth Danielsen: Så levde de lykkelig. Barn, eventyr og verdier (1994)77. Fidjestøl, Kirkegaard, Longum, Stegane, Aarnes, Aarseth: Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer (1994). (Utsolgt og erstattet av bok nr. 97)76. Det modernes gjennombrudd i Norden (1993). 

Red.: Øystein Rottem mfl.

75. Sjangeroppbrudd. Om stilskriving og skriveopplæring i den videregående skolen (1993). Red.: Per Arne Michelsen74. Forfatterspor. Samtidslitteratur i skolen (1993). 

Red.: Ivar Larssen-Aas, Thor Sørheim

73. Vagle/Svennevig: Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk (1993)72. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole (1993). 

Red.: Austad, Skaathun, Engen, Høien

71. Tone Birkeland/Frøydis Storaas: Den norske biletboka (1993)70. Frøkorn av ild. Om Rolf Jacobsens forfatterskap (1993). 

Red.: Ole Karlsen

69. Elise Seip Tønnessen: Mening i medier. Medietekster i norskundervisningen (1992)68. Terje Borgersen/Hein Ellingsen: Bildeanalyse. Didaktikk og metode (1992)67. Svart skinner solen (1992). 

Red.: Tor Åge Bringsværd

66. Astrid Skaathun: Bokstavlæring. Metodisk opplegg for lærarar (1992)65. Astrid Skaathun: Bokstavlæring (1992)64. Georg Johannesen: Retorikkens tre ansikter (1992)63. Dagrun Skjelbred: Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring (1992)62. Harald Gaski: VÅJA VÅJA NANA NANA. Samiske tekster (1991)61. Martin Eide, Jostein Gripsrud, Anders Johansen, Peter Larsen: 52 plukk opp! Ukentlige forsøk på å lese avisen (1991). (Utsolgt fra forlaget)60. Eli Glomnes: Noen sier noe! Kommunikasjonsteori (1991)59. Skriveteori (1991). Red.: Eva Bjørkvold og Sylvi Penne58. Mening i tekst. Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring (1991). 

Red.: Ingolv Austad. (Erstattet av ny, revidert utgave, bok nr. 103)

57. Yngve Finslo: Helt i sin tid. På eventyr i kinomørket (1990). (Utsolgt fra forlaget)56. Per Olav Kaldestad: På veg til diktet. Rettleiing ved diktskriving i skulen (1990)55. Nordisk fantasi. Litteratur 1980-1990 (1990). 

Red.: Torben Brostrøm, Sigrid Combüchen og Kjartan Fløgstad. (Utsolgt fra forlaget)

54. Litteratur for barn. Artiklar om barns bøker og lesing (1990). 

Red.: Tone Birkeland og Gunvor Risa

53. Men hva betyr det, lærer?» Norsk som andrespråk fagdidaktiske bidrag (1990). 

Red.: Lise Iversen Bjørkavåg, Anne Hvenekilde og Else Ryen

52. Torlaug Løkensgard Hoel: Skrivepedagogikk på norsk. Prosessorientert skriving i teori og praksis (1990)51. 80-90. Nordisk antologi (1989). 

Red.: Per Buvik, Erik Furumark, Gunvor Gayer og Jørgen Aabenhus. (Utsolgt fra forlaget)

50. Skrivestadier. 26 forfattarar kommenterer eigen skriveprosess (1989). 

Red.: Dag Helleve, Ragnar Hovland og Per Olav Kaldestad

49. Leif Longum: Norsk som forsknings- og studiefag. Historiske perspektiver aktuelle utfordringer (1989)48. Barnekultur (1989). 

Red.: Tone Birkeland og Gunvor Risa

47. Jan Lindhardt: Tale og skrift. To kulturer (dansk utgave) (1989)46. Thore Roksvold: Retorikk for journalister (1989)45. Eiliv Vinje: Forteljing og skriveopplæring (1989)44. Bjørn Bjørlykke: Språkutvikling og språklæring. Språksystem og kommunikasjon hos barn i førskulealder (1989)43. Rigmor Lindö: Eventyrskolen (1988). (Utsolgt fra forlaget)42. Laila Aase: Stilskriving og danning. Om stilskriving i videregående skole (1988)41. Ung i Norden. Den røde tråden (1988). 

Red.: Hein Ellingsen mfl. (Utsolgt fra forlaget)

40. Mellom tekst og tekst. Intertekstuelle lesninger (1988). 

Red.: Odd Martin Mæland. (Utsolgt fra forlaget)

39. Kjell Lars Berge: Skolestilen som genre (1988). (Utsolgt fra forlaget)38. Jan Lindhardt: Retorik. En innføring (dansk utgave) (1987). (Utsolgt fra forlaget)37. Norsk i ny mønsterplan. Metodiske opplegg til fagplanen i norsk (1987). 

Red.: Kjell-Arild Madssen. (Utsolgt fra forlaget)

36. Eplet og blyanten. LNU 10 år (1987). 

Red.: Marit Anmarkrud, Kjell-Arild Madssen, Odd Martin Mæland og Laila Aase.(Utsolgt fra forlaget)

35. Georg Johannesen: Rhetorica Norvegica (1987)34. Trond Andreassen: Det litterære system i Norge. En litteratursosiologisk innføring (1986). 

(Utsolgt fra forlaget)

33. Den svarte kofferten. 10 nye fortellinger for barn (1986). 

Red.: Tone Birkeland. (Utsolgt fra forlaget)

32. Torill Steinfeld: På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie (1986)31. Helge Pedersen: Teikneseriar. Ei elevbok for ungdomssteget (1986). (Utsolgt fra forlaget)30. Jon Smidt: Styrmannen og mannskapet. Om «lærertekst» og «elevtekster» i en skoleklasses arbeid med Jens Bjørneboes roman Haiene (1986). (Utsolgt fra forlaget)29. Samtalens spelerom. Norsk munnleg i teori og praksis (1985). 

Liv Marit Aksnes (Utsolgt fra forlaget)

28. Bilde som språk. Bruk av bilder i norskundervisninga (1985). 

Hein Ellingsen og Elin Bonde (Utsolgt fra forlaget)

27. Kan jeg få ordene dine, lærer?» Artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning (1984). 

Red.: Anne Hvenekilde og Else Ryen

26. Barn i Norden (1984). 

Red.: Kirsten Boberg mfl. (Utsolgt fra forlaget)

25. Diktboka (1993). 

Red.: Per Olav Kaldestad, Hanne Knutsen. Ny revidert utgave

24. Kampen om litteraturen. 10 norske forfattere i 1980-åra (1984). 

Red.: Jostein Soland. (Utsolgt fra forlaget)

23. Norskfaget i skole og lærerutdanning (1984). (Utsolgt fra forlaget)22. dele et håp og en jord. Tekster om nåtid og framtid (1984). 

Red.: Asbjørn Lind. (Utsolgt fra forlaget)

21. Jostein Gripsrud: Prolesi. Norsk Arbeiderlitteratur fra 1890-1940 (1983). 

(Utsolgt fra forlaget)

20. Grunnleggende lese- og skriveopplæring (1983). 

Red.: Marit Anmarkrud. (Utsolgt fra forlaget)

19. Gert Nordström: Bildespråk og bildeanalyse (1983). (Utsolgt fra forlaget)18. Litteraturens muligheter og elevens. Om bruk av litterære tekster i norskundervisningen (1983). 

Red.: Jon Smidt. (Utsolgt fra forlaget)

17. Lærarrettleiing til Nynorsk på anna vis (1982). 

Red.: Elin Bonde, Hein Ellingsen, Cathrine Senje. (Utsolgt fra forlaget)

16. Mia Granberg: Den samfunnskritiske ungdomsromanen (1982). (Utsolgt fra forlaget)15. sfrid Svensen, Ruth Jenssen, Gunvor Risa og Rolf Romøren: Den fantastiske barnelitteraturen (1982). 

(Utsolgt fra forlaget)

14. Heime best? Om lokallitteratur i Norge (1982). 

Red.: Tor Lian. (Utsolgt fra forlaget)

13. Grete Holen: Glad i morsmålet. Skapende norskaktiviteter på småskoletrinnet (1982). 

(Utsolgt fra forlaget)

12. Vi vil bestemme over våre liv. Tekster som belyser kvinnekamp gjennom hundre år (1982). 

Red.: Åse Hiorth Lervik. (Utsolgt fra forlaget)

11. Anders Mehlum: Skapende ord. Kreativ skriving i grunnskolen (1982). (Utsolgt fra forlaget)10. Nynorsk på anna vis (1982). 

Red.: Elin Bonde, Hein Ellingsen, Cathrine Senje. (Utsolgt fra forlaget)

9. 70-åra. Et tiår i norsk prosa (1982). 

Red.: Øystein Rottem. (Utsolgt fra forlaget)

8. Norsk-didaktikk (1981). 

Red.: Kjell-Arild Madssen. (Utsolgt fra forlaget)

7. Egil Børre Johnsen: Det store bondefangeriet (1981). (Utsolgt fra forlaget)

Norskundervisninga og mønsterplanen (1981). 

6. Norskundervisninga og mønsterplanen (1981). 

Red.: Inge Moslet. (Utsolgt fra forlaget)

5. Revesommer og andre nordiske noveller (1981). (Utsolgt fra forlaget)4. Meer Grønt er Græsset. Norsk barnepoesi fra Claus Frimann til Lillebjørn Nilsen (1980). 

Red.: Knut Imerslund. (Utsolgt fra forlaget)

3. Fra sender til mottaker. Innføring i språkbruksanalyse (1980). 

Red.: Inge Folkestad og Torun Gulliksen. (Utsolgt fra forlaget)

2. Vendepunkt. 14 noveller for ungdom (1980). 

Red.: Idar Stegane. (Utsolgt fra forlaget)

1. Mellom boka og barnet (1979). 

Red.: Eldbjørg Fosseng, Ruth Jenssen og Gunvor Risa. (Utsolgt fra forlaget)

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...