Norskbokklubben

Norskbokklubben er et samarbeid mellom LNU og Fagbokforlaget. Her finner du forskning om språk og litteratur, verktøybøker for tekstanalyse, presentasjon av ny fagdidaktisk teori og praktiske opplegg for undervisning og vurdering.

Norskbokklubben utgir ca. 5 bøker i året. Som medlem får du 20% rabatt og bøkene fritt tilsendt i posten. Medlemsskapet innebærer ingen kjøpsforpliktelser, og du har full returrett.

Er du medlem av LNU, men ikke i Norskbokklubben? Medlemskap gir mange fordeler! Meld deg inn ved å sende mail til lnu@fagbokforlaget.no

 

 

 

Siste utgivelser

 • 212. Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk

  Per Thomas Andersen

  LNUs bokredaksjon er stolt av å gi ut den første større tolkninga av Øyvind Rimbereids lyrikk samla i ei bok, skrevet av ingen ringere enn Per Thomas Andersen. Boka inneholder innsiktsfulle nærlesinger av Rimbereids samlinger: Solaris korrigert, Herbarium (2008), Jimmen (2011), Orgelsjøen (2013) og Lovene (2015). Et innledende teorikapittel forklarer Slavoj Žižeks event-begrep, og Andersen gir oss også en innføring i langdiktet som sjanger.

  Det er nok det nyskapende språket som er hovedgrunnen til at Solaris korrigert har fått en opplagt plass i norskfaget. Per Thomas Andersen viser oss tydelig at her er det mye mer å hente: ”Rimbereid har noe å si om verden, ikke bare om tekster”, skriver han. Tolkningene viser hvordan diktene behandler samfunnsendrende hendelser, blant annet innen oljevirksomhet og verdensøkonomi. Tar vi oss tid til å lese diktene i sin helhet, er det stort potensial for dybdelæring. Flere elever har skrevet fordypningsemne om Rimbereid, og Andersens bok gjør det lettere å veilede flere i den retningen.

  At Rimbereids lyrikk egner seg i klasserommet, er vi sikre på. Per Thomas Andersens bok gjør det lettere å våge å ta med diktene inn dit.

  Avbestillingsfrist: 11. januar 2018

 • 211. Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver

  Lise Iversen Kulbrandstad

  Denne boken får oss til å tenke over – og ikke minst lære mer om – hva lesing innebæ­rer, og hvordan denne komplekse ferdig­heten utvikler seg. Forfatteren klarer å kombinere teoretisk og forskningsbasert kunnskap om lesing med didaktiske og praktiske eksempler fra en rekke klas­serom. Kulbrandstad synliggjør gjennom både teori og konkrete eksempler hvor­dan lærere på tvers av trinn kan lykkes med god leseopplæring. Boken kombinerer oppdatert forskning med praktiske eksempler og konkrete tips, noe som gjør den svært relevant for alle lærere.

  Førsteutgaven av Lesing i utvikling er en av de mest solgte bøkene i Norsk­bokklubbens historie, og nå er endelig andreutgaven her. Det beste fra førsteutgaven er bevart, men hun har oppdatert innholdet i tråd med den nyeste leseforskningen. Hun har også lagt mer vekt på arbeidet med lesing som del av det nasjonale vurderingssystemet og prioritert flere eksempler fra mellomtrinnet. Alt i alt er dette en sjelden kombinasjon av forskningsbasert innsikt og gode råd for leseundervisning – som vil være til glede og nytte for både nye og gamle medlem­mer av Norskbokklubben

  Avbestillingsfrist 6. november 2017

 • 210. Samtidslyrikk i klasserommet

  Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove

  Hvordan får vi elever til å jobbe entusiastisk med samtidslyrikk i klasserommet? En urealistisk målsetting? Ikke for Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove. I denne boka gir de oss et innblikk i hvordan man kan arbeide både skriftlig, muntlig, analytisk og kreativt med samtidslyrikk. På usedvanlig raust vis slipper de oss inn i klasserommet og deler undervisningsopplegg og fortolkningsprosesser med leseren.

  Solbu og Hove har arbeidet målbevisst med samtidslyrikken, og det har resultert i at elevene deres skriver diktanalyser, snakker om dikt og skriver fordypningsoppgaver om dikt. Slik lærer de fagspråk, kreativ skriving, poetisk språk og kreativ framføring. Boka viser at det å lese, analysere og oppleve dikt er en kjerneaktivitet i norskfaget med stort didaktisk potensial.

  Blant de mange poetene det er gjengitt dikt av, finner vi Inger Elisabeth Hansen, Øyvind Rimbereid, Tone Hødnebø, Kristine Næss, Øyvind Berg, Gro Dahle, Ruth Lillegraven og Gunstein Bakke, danske Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Yahya Hassan, svenske Tomas Tranströmer og islandske Hannes Pétursson. Med det store tekstutvalget gir boka også leseren en god orientering i samtidslyrikkens landskap i dag.

  Avbestillingsfrist: 1. september

 • 209. Kvalitet og kreativitet i klasserommet. Ulike perspektiv på undervisning

  Kåre Kverndokken, Norunn Askeland og Henriette Hogga Siljan (red.)

  Kåre Kverndokken er kjent for mange av Norskbokklubbens medlemmar. Denne gongen har han – i lag med Norunn Askeland og Henriette Hogga Siljan – redigert ei artikkelsamling som presenterer ny klasseromforsking. Dei praktiske eksempla er frå ulike fag og trinn og gjer boka særs nyttig både for lærarar og lærarstudentar. Her kan du mellom anna lese om korleis dramaturgi kan vere eit nyttig verkty for å strukturere læringsprosessar, og om korleis ein kan arbeide med lytting i klasserommet.

  For norsklærarar vil ikkje minst Agnete Bueies artikkel om revisjonskompetanse vere relevant og nyttig. Her får ein praktiske tips om korleis ein kan lære elevane å revidere sin eigen tekst, noko som er avgjerande for at dei skal bli betre skrivarar. Mette Moe presenterer eit interessant innblikk i kva som kjenneteiknar elevstyrte litterære samtalar. Her viser ho kva læraren må vere merksam på for å leggje til rette for reelle utforskande samtaler om litteratur.

  Kreativitet og kvalitet er store ord, men i denne boka blir omgrepa konkretisert gjennom forteljingar frå og forsking på praksis. Les og bli inspirert!

  Avbestillingsfrist: 24. aprilAvbestilling av hovedbok

Dersom du ønsker å avbestille periodens hovedbok, kan du fylle ut skjemaet under.
 • Glemt medlemsnummer?

  For medlemmer innmeldt de siste 5 år er medlemsnummeret ditt mobilnummer. Andre bes kontakte lnu@fagbokforlaget.no.
 • NB! Husk avbestillingsfristen! (Den står angitt i ditt medlemsbrev.)

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.


Eldre utgivelser

207. #nynorsk

Karen Marie Kvåle Galthus og Anne-Marie Schulze

201. Publikum på alle kantar – ei stemmehandbok

Eldbjørg Lognvik

199. 101 skrivegrep

Kåre Kverndokken (red.)

198. Norskdidaktikk

Henning Fjørtoft

197. Symra

Ivar Aasen (red: Terje Aarset)

196. Visuelle samtaler

Martin Engebretsen

195. Språk i byen

Stian Hårstad og Toril Opsahl

193. Gutter og lesing

Kåre Kverndokken

192. Litteraturteori

Mads B. Claudi

187. Dei ukuelege språka

Johannes Nymark og Rolf Theill

186. Poesi og bildekunst

Ole Karlsen (red.)

180. Sakprosa i skolen

Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.)

179. Grenseerfaringer

Gerd Karin Omdal

176. Nynorsk på nytt 

Norunn Askeland og Cecilie Falck-Ytter

174. Modernisme

Per Thomas Andersen

173. Opplysningens tidsskrifter

Eivind Tjønneland (red)

172. Det flerspråklige mennesket 

Wagner, Uppstad, Strömqvist

169. Inn i teksten. Ut i livet Nøkler til leseglede og litterær kompetanse

Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnesen og Hanna Dahll-Larssøn (red.)

167. forstå avisa

Yngve Benestad Hågvar

166. Ungdomsspråk

Ingrid Kristine Hasund

162. Den litterære Hamsun

Ståle Dingstad (red.)

161. Det nye norskfaget

Arne Johannes Aasen og Sture Nome (red.)

159. Norsk litterær modernisme

John Brumo og Sissel Furuseth

157. Handbok i norrøn filologi

Odd Einar Haugen (red.)

156. Nye forklaringer. Lesninger av norsk 1990-tallslitteratur

Michelsen, Per Arne og Røskeland, Marianne (red.)

155. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge.

Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan (red.)

150. Forklaringer: litterære tekster lest på nytt (2002).

Per Arne Michelsen og Marianne Røskeland (red.)

147. Kunstens fortrolling. Nylesingar i Tarjei Vesaas’ forfattarskap (2002). 

Red.: Steinar Gimnes

146. Et skjær av uvilkårlig skjønnhet. Om Henrik Ibsens Hedda Gabler (2001). 

Red.: Anne Marie Rekdal

145. Samtaler om tekst, språk og kultur (2001)

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen

144. Tanke til begjær. Nylesningar i nordisk lyrikk (2001)

Sigrid Bø Grønstøl og Unni Langås

143. Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme (2001)

Eli Glomnes

142. tekst.no (2001)

Ture Schwebs og Hildegunn Otnes

141. Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse (2001)

Jan Svennevig

140. Lenkede fugler som evig letter. Om Paal Brekkes forfatterskap (2001). 

Red.: Ole Karlsen

139. Møte mellom ord og bilde. Antologi om bildebøker (2001). 

Red.: Nina Goga og Ingeborg Mjø

138. I begynnelsen var futhark. Norske runer og runeinnskrifter (2001)

Terje Spurkland

137. Bevegelser i skrift. Bidrag til lesningen av Henrik Wergeland (2000).

Red. Yngve Sandhei Jacobsen

136. Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk (2000)

Helge Sandøy

135. Født av spindel og jern. Om Herbjørg Wassmos forfatterskap (2000). 

Red.: Randi Christina C. Krogsveen

134. Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks (2000)

Hans-Olav Enger og Kristian Emil Kristoffersen

133. Narrativt begjær. Om Dag Solstads forfatterskap (2000). 

Red.: Trygve Kvithyld

132. Ikke bare lese. Arbeid med drama og litteratur i den nye småskolen (2000)

Hanne Knutsen og Anne Ørvig

131. Barnelitteratur sjangrar og teksttypar (2000)

Ingeborg Mjør, Tone Birkeland og Gunvor Risa

130. Jan Erik Vold og Jan Erik Vold (2000). 

Red.: Ole Karlsen

129. Nøkkel til islendingesagaene (2000)

Heimir Pálsson

128. Naturhistorier (1999). 

Red.: Ivar Lærkesen mfl.

127. Norsk folkedikting (1999)

Olav Solberg

126. Elevens tekst Et utgangspunkt for skriveopplæring (1999)

Dagrun Skjelbred

125. Kystens fortellinger. Red.: Liv Willumsen (1999)124. Skrivefryd og penneskrekk. Selvfremstilling og skriveproblematikk hos norske 1800-tallsforfatterinner (1999)

Jorunn Hareide

123. Diktboka. Om arbeid med poetiske tekstar i skolen (1999)

Per Olav Kaldestad/Hanne Knutsen

122. Forankring og fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 2000 (1999). 

Red.: Eli Flatekval mfl.

121. Narratologi. En innføring i anvendt fortelleteori (1999)

Petter Aaslestad

120. Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner (1999). 

Red.: Lisbeth Pettersen Wærp

119. Poesiens pil. Lyrikk 1959 (1998). 

Red.: Hadle Oftedal Andersen

118. Klangen av knust språk. Cecilie Løveids prosa og lyrikk (1998). 

Red.: Benedicte Eyde

117. Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbegreper (1998). 

Red.: Alvhild Dvergsdal

116. Lyrikk og lyrikklesning. Rapporter (1998). 

Red.: Ole Karlsen

115. Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur (1998). 

Red.: Torgeir Haugen

114. Litteraturmøte (1998). 

Red.: Reidun Aambø

113. Svarttrost-strupen så hvit av toner. Om Hans Børlis forfatterskap (1998). 

Red.: Ole Karlsen

112. skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan og J. Martin (1997). 

Presentert og redigert av Kjell Lars Berge, Eva Maagerø og Patrick Coppock

111. Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon (1997)

Per Thomas Andersen

110. N/A109. Norsk barokk. Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass i retorisk tradisjon (1997)

Laila Akslen

108. Hundre års barndom (1997). 

Red.: Jo Tenfjord

107. Nye veier til barneboka (1997)

Harald Bache-Wiig

106. Barns kultur (1997). 

Red.: Tone Birkeland og Gunvor Risa

105. Skriveteori og skolepraksis (1997). 

Red.: Lars Sigfred Evensen og Torlaug Løkensgard Hoel

104. Meer grønt er Græsset. Norsk barnepoesi fra Claus Frimann til Cindy Haug (1997). 

Red.: Knut Imerslund

103. Mening i tekst. Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring (1997)

Red.: Ingolv Austad. Ny og revidert utgave.

102. ein orm i eit auge. Om Einar Øklands forfatterskap (1997). 

Red.: Ole Karlsen

101. Du skal ikkje ha andre fag enn norsk.» 20 år med LNU (1997). 

Red.: Trond Andresen og Jan E. Byberg

100. Språknormer i Norge. Normeringsproblematikk i bokmål og nynorsk (1996).

Helge Omdal og Lars Vikør

99. Perspektiver på Hans E. Kincks forfatterskap (1996). 

Red.: Gunnar Bustø

98. Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling (1996). 

Red.: Leif Longum og Sigurd Aa. Aarnes

97. Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer (1996). Ny, revidert utgave.

Fidjestøl, Kirkegaard, Longum, Stegane, Aarnes, Aarseth

96. Fornyelsens konflikter. Skriveopplæring i videregående skole i 90-åra (1996)

Jon Smidt

95. Den første Sommerfugl. Bidrag til Henrik Wergelands resepsjonshistorie. Til 151-årsdagen for hans død 12. juli 1845-1996 (1996)

Georg Johannesen

94. Barnespråk og barnekultur opp til sju år (1996)

Bjørn Bjørlykke

93. Norsk barnelitteratur lek på alvor. Glimt gjennom hundre år (1996)

Harald Bache-Wiig

92. LystLesninger. Åtte essays om kjønn og identitet i norsk litteratur (1996)

Øystein Rottem

91. Norsk i yrkesfag (1996). 

Red.: Tove Berg

90. Klarøygd, med rolege drag. Om HalldisMoren Vesaas forfatterskap (1996). 

Red.: Ole Karlsen

89. J. Svennevig/M. Sandvik/W. Vagle: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse (1995)88. Arne Engelstad: Den forføreriske filmen. Om bruk av film i norskfaget (1995)87. Egil Sundland: Det var en gang et menneske. Tolkninger av Asbjørnsen og Moes undereventyr som allegorier på menneskelig innsikt og erkjennelse (1995)86. Grannskap Nordisk antologi (1995). 

Red.: Weidar/Sörman. (Utsolgt fra forlaget)

85. Hanne Knutsen og Per Olav Kaldestad: Dramatikkboka. Om arbeid med dramatiske tekstar i skolen (1995)84. Store oskeflak av sol. Om Paal-Helge Haugens og Eldrid Lundens forfatterskap (1995). 

Red.: Ole Karlsen

83. Under lupen. Essays om kriminallitteratur (1995). 

Red.: Alexander Elgurén og Audun Engelstad

82. Geir Knudsen: Store og gode handlinger. Essays om norskfaget og norskundervisningen (1994)81. Berseth Nilsen/Romøren/Seip Tønnessen/Wiland: Veier til teksten. Litteraturteori og analysepraksis (1994)80. Tunn is. Om Olav H. Hauges forfattarskap. 

Red.: Terje Tønnessen (1994)

79. Otto Hageberg: På spor etter meining. Essay om samtidslitteratur og litterær tradisjon (1994)78. Ruth Danielsen: Så levde de lykkelig. Barn, eventyr og verdier (1994)77. Fidjestøl, Kirkegaard, Longum, Stegane, Aarnes, Aarseth: Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer (1994). (Utsolgt og erstattet av bok nr. 97)76. Det modernes gjennombrudd i Norden (1993). 

Red.: Øystein Rottem mfl.

75. Sjangeroppbrudd. Om stilskriving og skriveopplæring i den videregående skolen (1993). Red.: Per Arne Michelsen74. Forfatterspor. Samtidslitteratur i skolen (1993). 

Red.: Ivar Larssen-Aas, Thor Sørheim

73. Vagle/Svennevig: Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk (1993)72. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole (1993). 

Red.: Austad, Skaathun, Engen, Høien

71. Tone Birkeland/Frøydis Storaas: Den norske biletboka (1993)70. Frøkorn av ild. Om Rolf Jacobsens forfatterskap (1993). 

Red.: Ole Karlsen

69. Elise Seip Tønnessen: Mening i medier. Medietekster i norskundervisningen (1992)68. Terje Borgersen/Hein Ellingsen: Bildeanalyse. Didaktikk og metode (1992)67. Svart skinner solen (1992). 

Red.: Tor Åge Bringsværd

66. Astrid Skaathun: Bokstavlæring. Metodisk opplegg for lærarar (1992)65. Astrid Skaathun: Bokstavlæring (1992)64. Georg Johannesen: Retorikkens tre ansikter (1992)63. Dagrun Skjelbred: Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring (1992)62. Harald Gaski: VÅJA VÅJA NANA NANA. Samiske tekster (1991)61. Martin Eide, Jostein Gripsrud, Anders Johansen, Peter Larsen: 52 plukk opp! Ukentlige forsøk på å lese avisen (1991). (Utsolgt fra forlaget)60. Eli Glomnes: Noen sier noe! Kommunikasjonsteori (1991)59. Skriveteori (1991). Red.: Eva Bjørkvold og Sylvi Penne58. Mening i tekst. Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring (1991). 

Red.: Ingolv Austad. (Erstattet av ny, revidert utgave, bok nr. 103)

57. Yngve Finslo: Helt i sin tid. På eventyr i kinomørket (1990). (Utsolgt fra forlaget)56. Per Olav Kaldestad: På veg til diktet. Rettleiing ved diktskriving i skulen (1990)55. Nordisk fantasi. Litteratur 1980-1990 (1990). 

Red.: Torben Brostrøm, Sigrid Combüchen og Kjartan Fløgstad. (Utsolgt fra forlaget)

54. Litteratur for barn. Artiklar om barns bøker og lesing (1990). 

Red.: Tone Birkeland og Gunvor Risa

53. Men hva betyr det, lærer?» Norsk som andrespråk fagdidaktiske bidrag (1990). 

Red.: Lise Iversen Bjørkavåg, Anne Hvenekilde og Else Ryen

52. Torlaug Løkensgard Hoel: Skrivepedagogikk på norsk. Prosessorientert skriving i teori og praksis (1990)51. 80-90. Nordisk antologi (1989). 

Red.: Per Buvik, Erik Furumark, Gunvor Gayer og Jørgen Aabenhus. (Utsolgt fra forlaget)

50. Skrivestadier. 26 forfattarar kommenterer eigen skriveprosess (1989). 

Red.: Dag Helleve, Ragnar Hovland og Per Olav Kaldestad

49. Leif Longum: Norsk som forsknings- og studiefag. Historiske perspektiver aktuelle utfordringer (1989)48. Barnekultur (1989). 

Red.: Tone Birkeland og Gunvor Risa

47. Jan Lindhardt: Tale og skrift. To kulturer (dansk utgave) (1989)46. Thore Roksvold: Retorikk for journalister (1989)45. Eiliv Vinje: Forteljing og skriveopplæring (1989)44. Bjørn Bjørlykke: Språkutvikling og språklæring. Språksystem og kommunikasjon hos barn i førskulealder (1989)43. Rigmor Lindö: Eventyrskolen (1988). (Utsolgt fra forlaget)42. Laila Aase: Stilskriving og danning. Om stilskriving i videregående skole (1988)41. Ung i Norden. Den røde tråden (1988). 

Red.: Hein Ellingsen mfl. (Utsolgt fra forlaget)

40. Mellom tekst og tekst. Intertekstuelle lesninger (1988). 

Red.: Odd Martin Mæland. (Utsolgt fra forlaget)

39. Kjell Lars Berge: Skolestilen som genre (1988). (Utsolgt fra forlaget)38. Jan Lindhardt: Retorik. En innføring (dansk utgave) (1987). (Utsolgt fra forlaget)37. Norsk i ny mønsterplan. Metodiske opplegg til fagplanen i norsk (1987). 

Red.: Kjell-Arild Madssen. (Utsolgt fra forlaget)

36. Eplet og blyanten. LNU 10 år (1987). 

Red.: Marit Anmarkrud, Kjell-Arild Madssen, Odd Martin Mæland og Laila Aase.(Utsolgt fra forlaget)

35. Georg Johannesen: Rhetorica Norvegica (1987)34. Trond Andreassen: Det litterære system i Norge. En litteratursosiologisk innføring (1986). 

(Utsolgt fra forlaget)

33. Den svarte kofferten. 10 nye fortellinger for barn (1986). 

Red.: Tone Birkeland. (Utsolgt fra forlaget)

32. Torill Steinfeld: På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie (1986)31. Helge Pedersen: Teikneseriar. Ei elevbok for ungdomssteget (1986). (Utsolgt fra forlaget)30. Jon Smidt: Styrmannen og mannskapet. Om «lærertekst» og «elevtekster» i en skoleklasses arbeid med Jens Bjørneboes roman Haiene (1986). (Utsolgt fra forlaget)29. Samtalens spelerom. Norsk munnleg i teori og praksis (1985). 

Liv Marit Aksnes (Utsolgt fra forlaget)

28. Bilde som språk. Bruk av bilder i norskundervisninga (1985). 

Hein Ellingsen og Elin Bonde (Utsolgt fra forlaget)

27. Kan jeg få ordene dine, lærer?» Artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning (1984). 

Red.: Anne Hvenekilde og Else Ryen

26. Barn i Norden (1984). 

Red.: Kirsten Boberg mfl. (Utsolgt fra forlaget)

25. Diktboka (1993). 

Red.: Per Olav Kaldestad, Hanne Knutsen. Ny revidert utgave

24. Kampen om litteraturen. 10 norske forfattere i 1980-åra (1984). 

Red.: Jostein Soland. (Utsolgt fra forlaget)

23. Norskfaget i skole og lærerutdanning (1984). (Utsolgt fra forlaget)22. dele et håp og en jord. Tekster om nåtid og framtid (1984). 

Red.: Asbjørn Lind. (Utsolgt fra forlaget)

21. Jostein Gripsrud: Prolesi. Norsk Arbeiderlitteratur fra 1890-1940 (1983). 

(Utsolgt fra forlaget)

20. Grunnleggende lese- og skriveopplæring (1983). 

Red.: Marit Anmarkrud. (Utsolgt fra forlaget)

19. Gert Nordström: Bildespråk og bildeanalyse (1983). (Utsolgt fra forlaget)18. Litteraturens muligheter og elevens. Om bruk av litterære tekster i norskundervisningen (1983). 

Red.: Jon Smidt. (Utsolgt fra forlaget)

17. Lærarrettleiing til Nynorsk på anna vis (1982). 

Red.: Elin Bonde, Hein Ellingsen, Cathrine Senje. (Utsolgt fra forlaget)

16. Mia Granberg: Den samfunnskritiske ungdomsromanen (1982). (Utsolgt fra forlaget)15. sfrid Svensen, Ruth Jenssen, Gunvor Risa og Rolf Romøren: Den fantastiske barnelitteraturen (1982). 

(Utsolgt fra forlaget)

14. Heime best? Om lokallitteratur i Norge (1982). 

Red.: Tor Lian. (Utsolgt fra forlaget)

13. Grete Holen: Glad i morsmålet. Skapende norskaktiviteter på småskoletrinnet (1982). 

(Utsolgt fra forlaget)

12. Vi vil bestemme over våre liv. Tekster som belyser kvinnekamp gjennom hundre år (1982). 

Red.: Åse Hiorth Lervik. (Utsolgt fra forlaget)

11. Anders Mehlum: Skapende ord. Kreativ skriving i grunnskolen (1982). (Utsolgt fra forlaget)10. Nynorsk på anna vis (1982). 

Red.: Elin Bonde, Hein Ellingsen, Cathrine Senje. (Utsolgt fra forlaget)

9. 70-åra. Et tiår i norsk prosa (1982). 

Red.: Øystein Rottem. (Utsolgt fra forlaget)

8. Norsk-didaktikk (1981). 

Red.: Kjell-Arild Madssen. (Utsolgt fra forlaget)

7. Egil Børre Johnsen: Det store bondefangeriet (1981). (Utsolgt fra forlaget)

Norskundervisninga og mønsterplanen (1981). 

6. Norskundervisninga og mønsterplanen (1981). 

Red.: Inge Moslet. (Utsolgt fra forlaget)

5. Revesommer og andre nordiske noveller (1981). (Utsolgt fra forlaget)4. Meer Grønt er Græsset. Norsk barnepoesi fra Claus Frimann til Lillebjørn Nilsen (1980). 

Red.: Knut Imerslund. (Utsolgt fra forlaget)

3. Fra sender til mottaker. Innføring i språkbruksanalyse (1980). 

Red.: Inge Folkestad og Torun Gulliksen. (Utsolgt fra forlaget)

2. Vendepunkt. 14 noveller for ungdom (1980). 

Red.: Idar Stegane. (Utsolgt fra forlaget)

1. Mellom boka og barnet (1979). 

Red.: Eldbjørg Fosseng, Ruth Jenssen og Gunvor Risa. (Utsolgt fra forlaget)

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #4-17

Vi feirar vitskapen og 6.plass i tellekantsystemet med 5 vitskaplege artiklar....

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk

LNUs bokredaksjon er stolt av å gi ut den første større tolkninga av Øyvind Rimbereids lyrikk samla i ei bok, skrevet av ingen ringere enn Per Tho...