Velkomstgaver

Få fine gaver når du melder deg inn i LNU og Norskbokklubben!

Når du melder deg inn i LNU, får du det siste nummeret av fagtidsskriftet vårt, Norsklæreren, tilsendt i posten. Som medlem får du selvsagt alle nye nummer av bladet tilstendt!

Melder du deg også inn i Norsbokklubben, får du boka «Ingen naken dame på forsiden» (Red.: Trygve Riiser Gundersen og Anne Lise Jomisko).

Hvis du verver et nytt medlem til LNU, får du tilsendt en praktisk og fin notatbok med LNUs jubileumlogo. Be den du har vervet om å oppgi navnet ditt og adressen din når han/ hun melder seg inn!

Meld deg inn her

Ingen naken dame på forsiden

Om boka: Ingen naken dame på forsiden er en del av LNUs satsning på sakprosa i norskfaget. Boken er en samling norske sakprosatekster, delvis basert på kåringen av en sakprosakanon for skolen, som LNU tok initiativet til. Alle kanontekstene er samlet i utgivelsen Sakprosa i skolen (Kalleberg og Kleiveland (red.)), som også inneholder en rekke artikler om tekstene.

I innledningen til Ingen naken dame på forsiden diskuteres spørsmålet om hva sakprosa er. Boken inneholder mange forskjellige sakprosaeksempler, som er ordnet tematisk. Hver del starter med en tekst som kommenterer eksemplene og utdyper temaet. Det er knyttet faktaopplysninger og oppgaver til alle sakprosatekstene.

«Tekstene forandrer virkeligheten din – og de forandrer deg, hele tida. Men hvis det er sant, er noe annet også sant: At du kan forandre deg selv, og virkeligheten din, gjennom å forandre tekstene du omgir deg med.»

Trygve Riiser Gundersen og Anne Lise Jomisko: Tekster og tekstutvalg
Ivo de Figueiredo: Innledning
Jo Michael: Bilder
Jesper Egemar: Design

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæraren #2-19

Gjekk du glipp av føredraga på LNU-konferansen? Eller vil du fordjupe deg endå meir i emnet "Tekst i kontekst?" Då er denne utgåva av Norsklærar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

101 digitale grep kombinerer djuptgåande fagartiklar med 101 praktiske tips om korleis ein kan jobbe med digitale reiskapar i lærarkvardagen. Her er...