Velkomstgaver

Få fine gaver når du melder deg inn i LNU og Norskbokklubben!

Når du melder deg inn i LNU, får du jubileumsutgaven av Norsklæreren, NL 1-2017! Dette er nærmest en bok (230 s.) med spennende fagdebatt og mange andre norskfaglige artikler.

Melder du deg også inn i Norsbokklubben, får du boka «Ingen naken dame på forsiden» (Red.: Trygve Riiser Gundersen og Anne Lise Jomisko).

Hvis du verver et nytt medlem til LNU, får du tilsendt en praktisk og fin notatbok med LNUs jubileumlogo. Be den du har vervet om å oppgi navnet ditt og adressen din når han/ hun melder seg inn!

Meld deg inn her

Ingen naken dame på forsiden

Om boka: Ingen naken dame på forsiden er en del av LNUs satsning på sakprosa i norskfaget. Boken er en samling norske sakprosatekster, delvis basert på kåringen av en sakprosakanon for skolen, som LNU tok initiativet til. Alle kanontekstene er samlet i utgivelsen Sakprosa i skolen (Kalleberg og Kleiveland (red.)), som også inneholder en rekke artikler om tekstene.

I innledningen til Ingen naken dame på forsiden diskuteres spørsmålet om hva sakprosa er. Boken inneholder mange forskjellige sakprosaeksempler, som er ordnet tematisk. Hver del starter med en tekst som kommenterer eksemplene og utdyper temaet. Det er knyttet faktaopplysninger og oppgaver til alle sakprosatekstene.

«Tekstene forandrer virkeligheten din – og de forandrer deg, hele tida. Men hvis det er sant, er noe annet også sant: At du kan forandre deg selv, og virkeligheten din, gjennom å forandre tekstene du omgir deg med.»

Trygve Riiser Gundersen og Anne Lise Jomisko: Tekster og tekstutvalg
Ivo de Figueiredo: Innledning
Jo Michael: Bilder
Jesper Egemar: Design

 

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #4-18

NL 4-18 har "vurdering og meistring" som tema. Her kan du mellom anna lese om litteraturens moglegheiter mellom stress, vurdering og danning og om kar...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Fantastisk litteratur for barn og unge

Fantastisk litteratur har en viktig plass i barne – og ungdomskulturen av flere grunner: Den åpner steder for å drømme seg vekk, steder for å id...