Bli med på Landslaget!

Vi i Landslaget for norskundervisning (LNU) brenner for norskfaget. Vi er ambisiøse og ønsker best mulige rammer for undervisningen til gavn for elever, lærere, skole og samfunn.

Lær mer

Sist publiserte saker

Spilleregler for digitale lesespill

Som en liten påskegodbit til medlemmer og ikke-medlemmer, legger vi ut en åpent tilgjengelig artikkel om lesing i barneskolen - nærmere bestemt lesing og bruk av digitale lesespill. Artikkelen er s...

Styreleders leder Norsklæreren #1-19

På årsmøtet for LNU 23.mars ble Aslaug Fodstad Gourvennec etter å ha fungert som konstituert styreleder siden oktober, formelt valg til ny styreleder i LNU. Aslaug har doktorgrad på litterære...

Arkiv

Siste utgave av Norsklæreren

Norsklæreren #1-19

Denne utgaven av Norsklæreren har fagfornyelsen som tema. Du kan blant annet lese om modelltekster og språkhistoriens plass i de foreløpige utkaste...

Siste utgivelse i Norskbokklubben

Litterasitet og flerspråklighet – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning

Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlig...